سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

نقش تحولات علمی اسلام در ظهور رنسانس

۰ نظر

 

نقش تحولات علمی اسلام در ظهور رنسانس

تحولات فکری و علمی چشم گیر دنیای اسلام و رسوخ و توسعه آن در اروپا، هسته های اولیه رنسانس در آن قاره را تشکیل داد.

 

سرباز عقل: مولانا | هسته های اولیه رنسانس

 

  

امریکا شناسی | حس برتری

۰ نظر

 

حس برتری، همواره یک عنصر اصلی در مناسبات آمریکا با سایر کشورها بوده است.

 

سرباز عقل: حمید مولانا: آمریکا شناسی

 

  

دوران رنسانس| کمون های شهری در اروپا و ایتالیا: بستر ظهور دموکراسی های مدرن

۱ نظر

دوره رنسانس

 

دوران رنسانس| کمون های شهری در اروپا و ایتالیا: بستر ظهور دموکراسی های مدرن: در سده های یازده و دوازده و سیزده میلادی، برخی شهرهای اروپایی در ستیز با حکومت های فئودالی و به منظور حفظ استقلال خود، در مقابل فشار اشراف فئودال، به تاسیس کمون های شهری پرداختند. در اواخر غرب قرون وسطی و آغاز دوره رنسانس در شهرها، بازرگانان و بانکداران و صاحبان کارگاه ها و مانوفاکتورها (این ها را می توان پدران طبقه سرمایه دار نوظهور دانست) از نفوذ و قدرت زیادی برخوردار بودند.

 

 

مطالب مرتبط:

سیر مطالعاتی تاریخ اروپا

تاریخ غرب مدرن: رنسانس و غرب مدرن

غرب شناسی| غرب پیش از رنسانس

وضعیت اروپا قبل از رنسانس

ظهور رنسانس و جنگ های صلیبی

دوران رنسانس در غرب و تاثیر اومانیسم و مدرنیسم بر رنسانس

غرب شناسی قرون وسطی| غرب تئوسانتریک

وضعیت غرب و اروپا پیش از رنسانس

وضعیت فرهنگی، سیاسی، اجتماعی شهرهای ایتالیا در دوره رنسانس

ایتالیا در دوره رنسانس تحت تاثیر فرهنگ سکولار و اومانیست غرب مدرن

تاریخ دوره رنسانس و ظهور غرب مدرن با رفرماسیون مذهبی

دولت های مدرن سکولار اومانیست دوره رنسانس در ایتالیا

امریکا شناسی | تاریخ امریکا | جنگ آمریکا و اسپانیا با مکزیک

۰ نظر

مکزیک

 

امریکا شناسی | تاریخ امریکا | جنگ آمریکا و اسپانیا با مکزیک: واقعه ای که امریکایی ها کمتر به آن توجه دارند، پایان جنگ امریکا با همسایه جنوبی اش مکزیک است که در نیمه دوم قرن نوزدهم به وقوع پیوست. جنگی که مدت دو سال بین امریکا و کشوری (مکزیک) که می خواست از یوغ تسلط اسپانیا خارج شود، ادامه یافت. اگر چه مساحت امریکا تا اویل قرن نوزدهم، یک سوم اندازه کنونی بود، اما در زمان توسعه طلبی و ملی گرایی این کشور، به اوج رسیده بود و از این رو در سایه قرار داد 1848 میلادی، امریکایی ها ایالات تگزاس، کالیفرنیا، نیومکزیکو و آریزونا را – که جزو کشور مکزیک بود- به خود ضمیمه کردند و از دست همسایه جنوبی خارج کردند.

 

 

مطالب مرتبط:

امریکا شناسی| تاریخ و تمدن امریکا| نظام اجتماعی امریکا

تاریخ و تمدن امریکا| پایه های تمدن امریکا

امریکا شناسی| بردگی و برده داری

امریکا به کجا می رود؟| زندگی در سایه جنگ و خشونت

فراز و فروز قدرت امریکا| جهالت در ایالات متحده امریکا

امریکا شناسی| امریکا یک تمدن جدید

دموکراسی در امریکا| کوچ اجباری بومیان

مسیحیت و نقش یهودیان در تحریف انجیل| حضرت عیسی مسیح (ع) | زندگی حضرت عیسی (ع)

۱ نظر

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت و نقش یهودیان در تحریف انجیل| حضرت عیسی مسیح (ع) | زندگی حضرت عیسی (ع): بنابر آنچه از قرآن عظیم آموخته ایم، حضرت عیسی مسیح (ع) پیامبر الهی است. حضرت عیسی مسیح (ع) در سرزمین فلسطین متولد و به پیامبری مبعوث شدند. فلسطین در آن زمان تحت سلطه امپراتوری روم  قرار داشت و کاهنان یهودی نیز در پیوند با حکمان رومی از قدرت و اقتدار بسیاری برخوردار بودند. آن گونه که قرآن به ما می گوید حضرت عیسی مسیح (ع) پیامبری بوده اند که رسالتشان متوجه بنی اسرائیل بوده است.

 

در پی مبارزه یهودیان با حضرت عیسی مسیح (ع) و نابود کردن آثار و تحریف تعالیم ان حضرت و مخدوش کردن انجیل حقیقی، تدریجا یک آیین شبه دینی (که از حدود سال های 40 و 50 میلادی به بعد تدریجا مسیحیت نامیده شد) پدیدار گردید و بسط یافت و در اوخر قرن چهارم میلادی بر امپراتوری روم مسلط گردید و با فروپاشی تام و تمام عالم غرب باستان و امپراتوری روم و ظهور عالم غرب قرون وسطی، مسیحیت نقشی محوری و مرکزی در تاریخ غرب سده های میانه به دست آورد.

 

 

مطالب مرتبط:

مسیحیت یهودی| اصولگرایی مسیحی و جنبش اصلاح مذهبی

مسیحیت یهودی| دعوت و داعیان

غرب شناسی| مسیحیت یهودی| راست مسیحی و یهودیان امریکا

امریکا شناسی| فرقه های مسیحیت در امریکا

نیچه| دجال| نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه 3

مسیحیت صهیونیستی| مسیح باز مصلوب

پروتستانتیسم، پیوریتانیسم و مسیحیت یهودی و صهیونیستی

نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه

پیدایش دین مسیحیت و حضرت عیسی (ع)| انجیل های چهارگانه و کتاب مقدس

مسیحیت| تاریخ شکل گیری مسیحیت| تحریف مسیحیت| حضرت عیسی و انجیل

غرب شناسی | تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب

۰ نظر

 

غرب شناسی | تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب : انتشار فرهنگ و افکار غربی در ابتدا به آسانی صورت نمی گرفت، اما وقتی فرهنگ به فرهنگ رسانه ها تبدیل شد، سراسر روی زمین را فراگرفت. ما از اوایل زمان قاجاریه با اروپا روابط فرهنگی داشته ایم و منور الفکرها در آغاز قرن چهاردهم غرب و فرهنگ غربی را تبلیغ و ترویج می کردند، اما استقبال از رسوم و عادات زندگی غربی دامنه محدود داشت.

 

 میرزا حسین قلی آقا که در زمان فتحعلی شاه برای تحصیل و آموختن فنون نظام به فرانسه اعزام شد، نه فقط مثل افسران فرانسه لباس می پوشید و حرکات و سکنات آنان را تقلید می کرد، بلکه صورتی از ناسیونالیسم را هم با خود آورد. اما در آن زمان، ماده مردمان برای پذیرفتن رسوم و آراء غربی چندان مستعد و قابل نبود. تا زمان جنگ جهانی اول تهاجم فرهنگی به معنی امروزی مطرح نبود. پس از جنگ جهانی اول، اروپا دچار نوعی احساس ضعف و گیجی شد و امریکا در راه غرور افتاد.

 

 

مطالب مرتبط:

شرق و غرب و اسلام: تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی

سیر مطالعاتی تاریخ غرب

معرفی کتاب: زندگی در عیش مردن در خشی

غرب شناسی: تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب 1

ظهور روشنفکری در ایران: روشنفکری چیست؟ 2

تهاجم فرهنگی

غرب شناسی: غرب و خصلت سلطه جویی

غرب شناسی: تبادل و تهاجم فرهنگی

ظهور روشنفکری در ایران: روشنفکری چیست؟ 1

امریکا شناسی | آزادی و کنترل بیان در امریکا | کنترل و سانسور رسانه ها در امریکا

۲ نظر

 

امریکا شناسی | آزادی و کنترل بیان در امریکا | کنترل و سانسور رسانه ها در امریکا: کنترل و سانسور در مطبوعات و رسانه های امریکا بیش از همه با روش های کنترل ادراکی داخلی (داخل خود بنگاه ها و سازمان های ارتباطات جمعی و اجتماعی امریکا) و کنترل ادراکی خارجی (در مورد بنگاه ها و سازمان های خارج از مطبوعات و رسانه های امریکا یا خارج از کشور امریکا) که قبلا تنظیم و برنامه ریزی شده است، صورت می گیرد. در حقیقت این گونه کنترل و سانسور در امریکا، یکی از ویژگی های اساسی مطبوعات و رسانه های اروپایی و امریکایی در چارچوب نظام های سرمایه داری و لیبرالیسم است.

 

تاریخ امریکا- امریکا- امریکا شناسی

مطالب مرتبط:

امریکا شناسی| صنایع فرهنگی و قدرت نرم در امریکا

امریکا شناسی| ماهیت رسانه های امریکا

صنایع فرهنگی و رسانه های امریکا

آزادی بیان در امریکا| رسانه های امریکا

امریکا شناسی| مطبوعات مهم امریکا 2

سیر مطالعاتی امریکا شناسی

آزادی و کنترل بیان در امریکا| رسانه ها و دیپلماسی عمومی در امریکا

امریکا شناسی| علم کنترل و فشار در امریکا 1

دموکراسی در امریکا| مالکیت و آزادی بیان در امریکا

آزادی و کنترل بیان در امریکا| علم کنترل و فشار در امریکا 2

امریکا شناسی| رسانه های امریکا| مطبوعات مهم امریکا 1

مسیحیت | تاریخ شکل گیری مسیحیت و تحریف آن | حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه

۳ نظر

 

مسیحیت | تاریخ شکل گیری مسیحیت و تحریف آن | حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه: در واقع سر تا پای آنچه به نام مسیحیت و کتاب مقدس و آموزه های آن معروف است گرفتار تناقض و تحریف شدگی و تشتت است و از متن تعالیم توحیدی حضرت عیسی (ع) فاصله گرفته و دور است. بیشتر اطلاعات اندکی که درباره حضرت عیسی (ع) در دست است از انجیل های چهارگانه (انجیل متی، انجیل مرقس؛ انجیل یوحنا، انجیل لوقا) است که به چهار کتاب نخست عهد جدید تبدیل شدند.

 

مسیحیت

 

مطالب مرتبط:

نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه 1

پیدایش دین مسیحیت| حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه

نیچه و نقد مسیحیت

حضرت عیسی (ع)| مسیحیت تئوسانتریک یا مسیحیت نیهیلیسم

نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه

انجیل و تورات| عهد جدید و عهد عتیق| تاریخ انجیل و انجیل های چهارگانه

مسیحیت یهودی| اصول گرایی مسیحی و جنبش اصلاح مذهبی

مسیحیت یهودی| مسیحیت صهیونیستی شده در گذر تاریخ

مسیحیت یهودی| چگونگی مذهبی شدن و یهودی شدن آمریکا

مسیحیت در خدمت سیاست غرب

هنر مدرن و پست مدرن در دوران نیهیلیسم و نیست انگاری

۰ نظر

 

انسان غربی با پایان قرن هیجدهم و ورود غرب به مرحله سنن و انجماد فرهنگی و سقوط و نزول عقل از مقام مطلق خویش، دوباره مراتبی از شهود باطنی را به نحوی قدرت بخشید و به اعتباری عقل را به کلی نفی کرد.

به هر تقدیر پایان قرن هیجدهم در حقیقت آغاز یک پایان بود... از اینجا راه طی شده غرب که همان نیست انگاری (نیهیلیسم) است، روح تاریخ دو هزار و پانصد ساله غرب و فلسفه غربی محسوب می گردد...

و هنر مدرن و از آنجا پست مدرن دو ممیزی اساسی را به تدریج به خود می گیرند: یکی دوری و اجتناب از واقعیت و دیگری دنیوی شدن بیش از پیش هنر و اجتناب و دوری از ارزش ها و معانی و حقایق و فضایل دینی و مابعدالطبیعی...

 

مطالب مرتبط:

مواجه شرق با نیهیلیسم یا نیست انگاری غرب

غرب شناسی: نیهیلیسم (نیست انگاری) دوران رنسانس

مسیحیت نیست انگارانه و نیهیلیست غرب

 

سرباز عقل: فلسفه های پست مدرن و گریز و گذر از مدرنیته: محمد مدد پور

هنر مدرن و پست مدرن در دوران نیهیلیسم و نیست انگاری 

امریکا شناسی | رسانه های امریکا | نفوذ یهودیان و صهیونیست ها بر رسانه های آمریکا

۰ نظر

 

امریکا شناسی | رسانه های امریکا | نفوذ یهودیان و صهیونیست ها بر رسانه های آمریکا: نفوذ یهودیان و صهیونیست ها بر رسانه های آمریکا در صحنه هنر، سینما و تئاتر بسیار محسوس است. در یک قرن گذشته گروه قابل توجهی از  سرمایه داران و شهروندان یهودی و صهیونیست آمریکا زمینه های گسترده ای برای فعالیت، سرمایه گذاری و سودجویی در (رسانه های آمریکا) به خصوص سینما و تئاتر یافته اند که از جمله آنها می توان به : ویلیام فاکس، ساموئل گلدوین، لویس مایر، برادران وارنر و دیگران اشاره کرد. در واقع نفوذ یهودیان و صهیونیست ها بر رسانه های آمریکا امری انکار ناپذیر است.

 

 

مطالب مرتبط:

 

نفوذ همه جانبه صهیونیسم یهودی بر رسانه ها

امریکا شناسی: صنایع فرهنگی و قدرت نرم در امریکا

غرب شناسی: نفوذ همه جانبه صهیونیسم یهودی بر رسانه ها قسمت دوم

امریکا شناسی: ماهیت رسانه های امریکا

مسیحیت یهودی: مسیحیت صهیونیستی شده در گذر تاریخ

سینمای هالیوود: جنگ هسته ای و بمب اتم، مسئله پایان دنیا و ظهور منجی در هالیوود

امریکا شناسی: صنایع فرهنگی و رسانه های امریکا: آزادی بیان در امریکا

امریکا شناسی: صنایع فرهنگی و رسانه های امریکا: امریکا به مثابه امپراتوری

 

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان