سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

مسیحیت و نقش یهودیان در تحریف انجیل| حضرت عیسی مسیح (ع) | زندگی حضرت عیسی (ع)

۱ نظر

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت و نقش یهودیان در تحریف انجیل| حضرت عیسی مسیح (ع) | زندگی حضرت عیسی (ع): بنابر آنچه از قرآن عظیم آموخته ایم، حضرت عیسی مسیح (ع) پیامبر الهی است. حضرت عیسی مسیح (ع) در سرزمین فلسطین متولد و به پیامبری مبعوث شدند. فلسطین در آن زمان تحت سلطه امپراتوری روم  قرار داشت و کاهنان یهودی نیز در پیوند با حکمان رومی از قدرت و اقتدار بسیاری برخوردار بودند. آن گونه که قرآن به ما می گوید حضرت عیسی مسیح (ع) پیامبری بوده اند که رسالتشان متوجه بنی اسرائیل بوده است.

 

در پی مبارزه یهودیان با حضرت عیسی مسیح (ع) و نابود کردن آثار و تحریف تعالیم ان حضرت و مخدوش کردن انجیل حقیقی، تدریجا یک آیین شبه دینی (که از حدود سال های 40 و 50 میلادی به بعد تدریجا مسیحیت نامیده شد) پدیدار گردید و بسط یافت و در اوخر قرن چهارم میلادی بر امپراتوری روم مسلط گردید و با فروپاشی تام و تمام عالم غرب باستان و امپراتوری روم و ظهور عالم غرب قرون وسطی، مسیحیت نقشی محوری و مرکزی در تاریخ غرب سده های میانه به دست آورد.

 

 

مطالب مرتبط:

مسیحیت یهودی| اصولگرایی مسیحی و جنبش اصلاح مذهبی

مسیحیت یهودی| دعوت و داعیان

غرب شناسی| مسیحیت یهودی| راست مسیحی و یهودیان امریکا

امریکا شناسی| فرقه های مسیحیت در امریکا

نیچه| دجال| نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه 3

مسیحیت صهیونیستی| مسیح باز مصلوب

پروتستانتیسم، پیوریتانیسم و مسیحیت یهودی و صهیونیستی

نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه

پیدایش دین مسیحیت و حضرت عیسی (ع)| انجیل های چهارگانه و کتاب مقدس

مسیحیت| تاریخ شکل گیری مسیحیت| تحریف مسیحیت| حضرت عیسی و انجیل

انجیل و تورات | عهد جدید و عهد عتیق | تاریخ انجیل و انجیل های چهارگانه

۰ نظر

 

انجیل و تورات | عهد جدید و عهد عتیق | تاریخ انجیل و انجیل های چهارگانه: حقیقت تحریف شدگی و مخدوش بودن نوشته های عهد عتیق (کتاب مقدس یهودیان)، حتی توسط بسیاری از مورخان و دین پژوهان مدرنیست نیز مورد تایید واقع گردیده و امری انکار ناپذیر است.

در بادی امر ممکن است عجیب به نظر برسد که چرا متن انجیل هایی را که بالاخره قبول نهایی یافته بودند (انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا و انجیل مرقس) با هم مطابقه نکرده اند، چون به هر حال تجدید نظر در چهار انجیل (انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا و انجیل مرقس) به نحوی که لااقل تناقضی با هم نداشته باشند امکان پذیر بوده است.

پیدایش دین مسیحیت و حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه و کتاب مقدس

۰ نظر

مسیحیت

پیدایش دین مسیحیت و حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه و کتاب مقدس

 

در مقاله پیش رو موضوعات زیر مورد بررسی قرار می گیرند:

 

  • چگونگی پیدایش مسیحیت و دین مسیحی و زندگی حضرت عیسی (ع)
  • نقش یهودیان و یهودیت در شکل گیری و تحریف مسیحیت
  • نحوه و چگونگی تدوین و نگارش انجیل ها به خصوص انجیل متی، انجیل لوقا، انجیل یوحنا و انجیل مرقس
  • کتاب مقدس: کتاب مقدس یهودیان و کتاب مقدس مسیحیان: عهد قدیم (عهد عتیق) و عهد جدید، تورات و انجیل

نیچه. دجال. نقد یهودیت و مسیحیت در اندیشه های فردریش نیچه

۱ نظر

نیچه

دجال: نقد یهودیت و مسیحیت در اندیشه های فردریش نیچه

 

مسیحیت را تنها می توان بر اساس زمینی درک کرد که بر آن روییده است، این دین جنبشی خلاف غریزه های یهودی نیست، بلکه حتی پیامد و حاصل منطق هراس انگیز یهودیت است.

 

یهودیان جالب توجه ترین قوم در تاریخ جهان هستند، زیرا مسأله بودن یا نبودن را با آگاهی کامل به بودنِ به هر بهایی ترجیح داده اند و این بها همان تحریف تندرویانه ی طبیعت، همه امور طبیعی و واقعیت های جهان درونی و بیرونی است. آنان خود را خلاف تمام شرایطی جلوه دادند که تا آن زمان ملتی می توانست  با آنها زندگی کند و مفهومی متضاد با شرایط طبیعی از خود پدید آوردند و به این سان به ترتیب، دین، آیین، اخلاق، تاریخ و روان شناسی را به گونه ای جبران ناپذیر در تضاد با ارزش های طبیعی آنها تحریف کردند.

 

یهودیان ننگین ترین قوم تاریخی جهان اند و تاثیرات بعدی آنان وجود بشری را چنان تحریف کرده است که امروزه هنوز هم هر مسیحی، احساس یهود ستیزی می کند.

 

یهودیان ادامه همه ی تباهی ها هستند، یعنی تا سر حد توهم، ناگزیر این تباهی ها را توصیف کرده اند، آنان با بالاترین نبوغ هنرپیشگی خود دریافته اند، چگونه سرآمد همه جنبش های منحط (چون مسیحیت پولس) گردند.

غرب شناسی بررسی ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 4 بررسی ادوار هشت گانه ماهیت در غرب

۱ نظر

غرب شناسی

بررسی ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 4

بررسی ادوار هشت گانه ماهیت در غرب

 

ماهیت غرب به هشت دوره ی عمده تقسیم می شود مرحله ی اول آن مثل همه ی ملت های دیگر دوران شمن گرایی است که بعدا اشاره می کنیم. شمن گرایی  دورانی است که جادو و خرافه بر انسان حاکم است. گام دوم در سیر ماهیت غرب شناخت ابعاد میتولوژیستیکی یا اسطوره گرایانه غرب است،غرب در یک مقطعی با اسطوره ها عجین می شود و این بعد امروز بر پیکره ی غرب حکومت می کند شما اگر امروز از هرکول و و چهره های این طوری نام می برید این ها همان میراث دوران سه هزار ساله ی غرب در ابعاد اسطوره گرایانه ی است لذا ما مجبوریم برای غرب شناسی اسطوره ها را بشناسیم و تبیین کنیم...

علم و تکنولوژی و توسعه: تکنیک و تاریخ 3

۰ نظر

علم و تکنولوژی و توسعه

تکنیک و تاریخ 3

 

در هیچ تمدنی از تمدن های گذشته تا آنجا که می دانیم علم تکنولوژیک وجود نداشته است، اما همین که در فلسفه فضایل و قابلیت های انسانی را به فضایل نظری، فکری و اخلاقی و عملی تقسیم کرده و برای آنها مراتب قائل می شده اند در حقیقت پذیرفته اند (یا بنایی را می گذاشته اند که بر اساس آن پذیرفته شود) که تواناییها و قابلیت های آدمی مباین و مستقل از یکدیگر نیستند. اما آنچه محرز است اینکه دستورالعمل فضایل و توانایی های علمی در علم نظری قدیم به صورت صریح یا مضمر منطوی نبوده است و تنها علمی که می توان آن را تکنولوژیک خواند علم جدید است.

نیچه: دجّال: نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه 4

۰ نظر

نیچه

دجّال: نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه 4

 

اگر دقیق بنگریم، چاره ی دیگری ندارد. اگر بخواهد خود «خدای برگزیده» یا «معبد خدا» یا «داور فرشتگان» باشد، در اساس انتخاب دیگر او، برای مثال صداقت عقل، مردانگی، غرور، زیبایی و آزادی دل و به سادگی همه ی «عالم» خواهد بود.- بدی فی نفسه... اخلاق یا به عبارت دیگر هر واژه ای در دهان «نخستین مسیحی» دروغ است و هر رفتاری که می کند، تحریف غریزه است- همه ارزش های او، همه هدف هایش زیان آور است، اما به هر کس و هر امری که نفرت ورزد، آن امر ارزشمند می شود... مسیحی، مسیحی روحانی با آن ویژگی خاص خود، معیاری برای ارزش هاست...

پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت یهودی و صهیونیستی

۰ نظر

پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی

 پروتستانتیزم، روشنگری و نهانگرائی (میستی سیزم) عبرانی

 

پروتستانتیزم و روشنگری مفاهیمی هستند که بی‌گمان با آنها به حد کافی آشنایی داریم و بر تأثیرات بی‌چون و چرای بر جای مانده از این دو واقعه بزرگ نیز آگاهیم. می‌دانیم که این دو واقعه بزرگ دو مرحله از یک روند بوده و تمامی باورها و اندیشه‌های انسان غربی -یا به عبارت دیگر بخش‌های قابل توجهی از انسان‌های دیگر جوامع- را در ارتباط با دنیا، جهان و زندگی از بنیاد تغییر داده و در پی ایجاد یک دنیای غیردینی بوده‌اند. همراه با ایجاد این دنیای غیردینی انسان را نیز از «بندگی و ستایش خالق خود» به مثابه وظیفه فطری و اصلی او باز داشته به ستایش و پرستش خود واداشته است و باز می‌دانیم که این دو واقعه، باور به «گذرا و بی‌ارزش بودن دنیا» را از میان برداشته و به جای آن باور «پاینده، ابدی و بی‌نهایت ارزشمند بودن دنیا» را قرار داده است.

نیچه دجّال: نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه 3

۰ نظر

نیچه

دجّال: نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه 3

 

خوب است هر بار که عهد جدید (انجیل) را می خوانیم، دستکشی بر دست کنیم. آخر نزدیکی با این همه ناپاکی ما را به چنین کاری وا می دارد. ما «نخستین مسیحیان» دیگر با کسانی چون یهودیان لهستانی آمد و شد نخواهیم کرد، البته نه به این دلیل که تنها برای مقابله با آنان به ایرادی نیاز است... و هر دو بوی خوشی نمی دهند.

 

بیهوده در عهد جدید (انجیل) به جستجوی حتی یک مورد جالب توجه گشته ام، زیرا هیچ امری در آن آزادانه، مهربانانه، با گشاده رویی و صادقانه نیست. بشریت در اینجا حتی نخستین گام را برنداشته است و از غرایز پاک هم نشانی نیست... تنها می توان غرایزی بد را در عهد جدید (انجیل) یافت و حتی جسارت کافی برای دستیابی به این غرایز بد نیز وجود ندارد.

پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی: پروتستانتیزم، روشنگری و نهانگرائی (میستی سیزم) عبرانی

۰ نظر

پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی: پروتستانتیزم، روشنگری و نهانگرائی (میستی سیزم) عبرانی (قسمت اول)

 

«در میان تمامی ادیان، یهودیت دینی دنیوی و دارای تمایلات چپ است. بهشت دنیوی موعود و کلیه تئوری‌های یهودی مطروحه، از این تمایل ناشی می‌شود. «کتاب ایوب» رؤیای تحقق عدالتی است که باید در این دنیا محقق شود. یعنی در آن دنیا نه، بلکه در این دنیا فوراً باید تحقق یابد…! یهودیان خبر از آمدن ملکوت خداوند، قبل از آمدن حضرت عیسی علیه‌السلام را داده‌اند، اما آنها برخلاف مسیحیان نه در آن دنیا که در همین دنیا آن را انتظار می‌کشند. در ادبیات دینی یهود در اوان ظهور مسیحیت، مسیح به عنوان شخصیتی که عدالت را به اجرا درمی‌آورد مورد مدح و ستایش قرار می‌گیرد.. برای کسانی که اهل راستی و درستی هستند دنیای فاقد خوشبختی مفهومی ندارد. این بنیاد و اساس عدالت یهودی و هر عدالت «اجتماعی» است.

 

ایده بهشت دنیایی در ذات خود یهودی است. نه تنها از نظر محتوا بلکه از نقطه‌نظر منبع و سرچشمه نیز چنین است. قالبی یهودی برای تاریخ گذشته و آینده، برای ستمدیدگان تمامی دوران‌ها و بدبختی‌ها که فراخوانی پرقدرت است. این قالب را قدیس آگوستین به مسیحیت و مارکس به سوسیالیزم منتقل کرد. (برتراند راسل، تاریخ فلسفه غرب) تمامی قیام‌ها، اتوپیاها، سوسیالیزم‌ها و دیگر جریانات که خواستار ایجاد بهشت در روی زمین هستند، در بنیان و ماهیت خود دارای آبشخوری توراتی و عهد عتیقی بوده و ریشه‌ای یهودی دارند.»

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان