سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

مسیحیت و نقش یهودیان در تحریف انجیل| حضرت عیسی مسیح (ع) | زندگی حضرت عیسی (ع)

۱ نظر

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت و نقش یهودیان در تحریف انجیل| حضرت عیسی مسیح (ع) | زندگی حضرت عیسی (ع): بنابر آنچه از قرآن عظیم آموخته ایم، حضرت عیسی مسیح (ع) پیامبر الهی است. حضرت عیسی مسیح (ع) در سرزمین فلسطین متولد و به پیامبری مبعوث شدند. فلسطین در آن زمان تحت سلطه امپراتوری روم  قرار داشت و کاهنان یهودی نیز در پیوند با حکمان رومی از قدرت و اقتدار بسیاری برخوردار بودند. آن گونه که قرآن به ما می گوید حضرت عیسی مسیح (ع) پیامبری بوده اند که رسالتشان متوجه بنی اسرائیل بوده است.

 

در پی مبارزه یهودیان با حضرت عیسی مسیح (ع) و نابود کردن آثار و تحریف تعالیم ان حضرت و مخدوش کردن انجیل حقیقی، تدریجا یک آیین شبه دینی (که از حدود سال های 40 و 50 میلادی به بعد تدریجا مسیحیت نامیده شد) پدیدار گردید و بسط یافت و در اوخر قرن چهارم میلادی بر امپراتوری روم مسلط گردید و با فروپاشی تام و تمام عالم غرب باستان و امپراتوری روم و ظهور عالم غرب قرون وسطی، مسیحیت نقشی محوری و مرکزی در تاریخ غرب سده های میانه به دست آورد.

 

 

مطالب مرتبط:

مسیحیت یهودی| اصولگرایی مسیحی و جنبش اصلاح مذهبی

مسیحیت یهودی| دعوت و داعیان

غرب شناسی| مسیحیت یهودی| راست مسیحی و یهودیان امریکا

امریکا شناسی| فرقه های مسیحیت در امریکا

نیچه| دجال| نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه 3

مسیحیت صهیونیستی| مسیح باز مصلوب

پروتستانتیسم، پیوریتانیسم و مسیحیت یهودی و صهیونیستی

نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه

پیدایش دین مسیحیت و حضرت عیسی (ع)| انجیل های چهارگانه و کتاب مقدس

مسیحیت| تاریخ شکل گیری مسیحیت| تحریف مسیحیت| حضرت عیسی و انجیل

زبان و زمان

۰ نظر

زبان و اندیشه

 

زبان و زمان: زبان اساس گفتگو است و گفتگو همواره در میان گوینده و شنونده انجام می پذیرد حتی کسانی که لب فروبسته اند و پیوسته در اندیشه خداوند به سر می برند در واقع به طور پنهانی با خداوند گفتگو می کنند. نیایش نوعی گفتگوست و در این گفتگو زبان نقش بنیادین دارد.

زمان هر لحظه در خود آغاز می شود و در خود پایان می یابد و چیزی که آغاز آن پایان آن شناخته می شود تصاعد و تعالی ندارد و نردبان صعود به آسمان هستی شناخته نمی شود. در سابق نیز یاداور شدیم که زمان همیشه در زمین می گذرد، حتی اگر منشأ پیدایش زمان آسمانی بوده باشد تحقق آن زمینی است و با مکان الفت خلل ناپذیر دارد.

 

زبان دارایی فراوان دارد و چیزی را که می بخشد باز پس نمی گیرد ولی زمان چیزی ندارد که آن را ببخشد، فقط خود را به اشخاص می بخشد ولی خودش جز بلعیدن و تباه کردن چیز دیگری نیست.

 

 

مطالب مرتبط:

جایگاه عقل در اندیشه دینانی

معنای فلسفه چیست؟

برخورد و مواجه با عقل

نبش قبر...!

۱ نظر

 

هیچ وقت وارد گذشته هیچ آدمی نشو و زیر و روش نکن،

حتی عزیز ترینت...

زیبا ترین باغچه را هم که بیل بزنی، حداقل یه کرم توش پیدا می کنی.

 

حاج اسماعیل دولابی

  

غرب شناسی | تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب

۰ نظر

 

غرب شناسی | تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب : انتشار فرهنگ و افکار غربی در ابتدا به آسانی صورت نمی گرفت، اما وقتی فرهنگ به فرهنگ رسانه ها تبدیل شد، سراسر روی زمین را فراگرفت. ما از اوایل زمان قاجاریه با اروپا روابط فرهنگی داشته ایم و منور الفکرها در آغاز قرن چهاردهم غرب و فرهنگ غربی را تبلیغ و ترویج می کردند، اما استقبال از رسوم و عادات زندگی غربی دامنه محدود داشت.

 

 میرزا حسین قلی آقا که در زمان فتحعلی شاه برای تحصیل و آموختن فنون نظام به فرانسه اعزام شد، نه فقط مثل افسران فرانسه لباس می پوشید و حرکات و سکنات آنان را تقلید می کرد، بلکه صورتی از ناسیونالیسم را هم با خود آورد. اما در آن زمان، ماده مردمان برای پذیرفتن رسوم و آراء غربی چندان مستعد و قابل نبود. تا زمان جنگ جهانی اول تهاجم فرهنگی به معنی امروزی مطرح نبود. پس از جنگ جهانی اول، اروپا دچار نوعی احساس ضعف و گیجی شد و امریکا در راه غرور افتاد.

 

 

مطالب مرتبط:

شرق و غرب و اسلام: تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی

سیر مطالعاتی تاریخ غرب

معرفی کتاب: زندگی در عیش مردن در خشی

غرب شناسی: تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب 1

ظهور روشنفکری در ایران: روشنفکری چیست؟ 2

تهاجم فرهنگی

غرب شناسی: غرب و خصلت سلطه جویی

غرب شناسی: تبادل و تهاجم فرهنگی

ظهور روشنفکری در ایران: روشنفکری چیست؟ 1

امریکا شناسی | آزادی و کنترل بیان در امریکا | کنترل و سانسور رسانه ها در امریکا

۲ نظر

 

امریکا شناسی | آزادی و کنترل بیان در امریکا | کنترل و سانسور رسانه ها در امریکا: کنترل و سانسور در مطبوعات و رسانه های امریکا بیش از همه با روش های کنترل ادراکی داخلی (داخل خود بنگاه ها و سازمان های ارتباطات جمعی و اجتماعی امریکا) و کنترل ادراکی خارجی (در مورد بنگاه ها و سازمان های خارج از مطبوعات و رسانه های امریکا یا خارج از کشور امریکا) که قبلا تنظیم و برنامه ریزی شده است، صورت می گیرد. در حقیقت این گونه کنترل و سانسور در امریکا، یکی از ویژگی های اساسی مطبوعات و رسانه های اروپایی و امریکایی در چارچوب نظام های سرمایه داری و لیبرالیسم است.

 

تاریخ امریکا- امریکا- امریکا شناسی

مطالب مرتبط:

امریکا شناسی| صنایع فرهنگی و قدرت نرم در امریکا

امریکا شناسی| ماهیت رسانه های امریکا

صنایع فرهنگی و رسانه های امریکا

آزادی بیان در امریکا| رسانه های امریکا

امریکا شناسی| مطبوعات مهم امریکا 2

سیر مطالعاتی امریکا شناسی

آزادی و کنترل بیان در امریکا| رسانه ها و دیپلماسی عمومی در امریکا

امریکا شناسی| علم کنترل و فشار در امریکا 1

دموکراسی در امریکا| مالکیت و آزادی بیان در امریکا

آزادی و کنترل بیان در امریکا| علم کنترل و فشار در امریکا 2

امریکا شناسی| رسانه های امریکا| مطبوعات مهم امریکا 1

مسیحیت | تاریخ شکل گیری مسیحیت و تحریف آن | حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه

۳ نظر

 

مسیحیت | تاریخ شکل گیری مسیحیت و تحریف آن | حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه: در واقع سر تا پای آنچه به نام مسیحیت و کتاب مقدس و آموزه های آن معروف است گرفتار تناقض و تحریف شدگی و تشتت است و از متن تعالیم توحیدی حضرت عیسی (ع) فاصله گرفته و دور است. بیشتر اطلاعات اندکی که درباره حضرت عیسی (ع) در دست است از انجیل های چهارگانه (انجیل متی، انجیل مرقس؛ انجیل یوحنا، انجیل لوقا) است که به چهار کتاب نخست عهد جدید تبدیل شدند.

 

مسیحیت

 

مطالب مرتبط:

نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه 1

پیدایش دین مسیحیت| حضرت عیسی (ع) و انجیل های چهارگانه

نیچه و نقد مسیحیت

حضرت عیسی (ع)| مسیحیت تئوسانتریک یا مسیحیت نیهیلیسم

نقد مسیحیت در اندیشه های نیچه

انجیل و تورات| عهد جدید و عهد عتیق| تاریخ انجیل و انجیل های چهارگانه

مسیحیت یهودی| اصول گرایی مسیحی و جنبش اصلاح مذهبی

مسیحیت یهودی| مسیحیت صهیونیستی شده در گذر تاریخ

مسیحیت یهودی| چگونگی مذهبی شدن و یهودی شدن آمریکا

مسیحیت در خدمت سیاست غرب

اشتراک عرفان هندی و عرفان اسلامی | هنر در عرفان اسلامی و عرفان هندی و شرقی

۲ نظر

 

اشتراک عرفان هندی و عرفان اسلامی | هنر در عرفان اسلامی و عرفان هندی و شرقی: اشتراکات بسیار زیاد است. هر دو عرفان (عرفان اسلامی و عرفان هندی یا عرفان شرقی)  به معنویات توجه دارند. اما شاید اصلی ترین مورد مشترک عرفان اسلامی و عرفان هندی و شرقی آن است که هر دو معتقدند وجود آدمی حقیقتی است که در قرآن کریم نیز از آن تعبیر به دل یا قلب شده است.

در تمدن ما عرفان و حکمت مبنای همه ی هنرهاست. در تمدن چین و هند و ژاپن هم همین طور است. یعنی هر دو معتقدند که هنرمند به مقامی می رسد که چشم معنوی وجودش گشوده و اهل شهود و دیدار می شود.

 

عرفان اسلامی 4

 

مطالب مرتبط:

هنر در تمدن شرقی و عرفان شرقی | تفاوت عرفان اسلامی و عرفان هندی

بودیسم، هندوئیسم، یهودیت و مسیحیت

خدا و انسان در هنر غربی و هنر اسلامی

مقدمه ادراک عرفانی چیست؟

هنر و تکنولوژی | نسبت هنر و تکنولوژی از نظر مارتین هایدگر و والتر بنیامین

۲ نظر

 

هنر و تکنولوژی | نسبت هنر و تکنولوژی از نظر مارتین هایدگر و والتر بنیامین: نزد مارتین هایدگر پرسش از ماهیت تکنولوژی در نسبتی بس نزدیک و تنگاتنگ با پرسش از ماهیت شعر و هنر واقع است. با وجود این، هایدگر بر آن است که ما هر چه پرسشگرانه تر در ذات تکنولوژی غور کنیم، جوهر شعر و هنر راز آمیز تر می گردد. حال چه نسبتی میان هنر و تکنولوژی برقرار است؟

 

هنر تکنولوژیک و هنر و تکنولوژی

 

مطالب مرتبط:

مولفه های اجتناب ناپذیر مدرنیته

خدا و انسان در هنر غربی و هنر اسلامی

مبانی هنر در شرق و غرب: سینما هنر تکنولوژیک

علم و تکنولوژی و توسعه: تکنیک و تاریخ

مبانی هنر در شرق و غرب: سینما هنر تکنولوژیک قسمت دوم

مبانی هنر در غرب: تجربیات هنری پست مدرن

سینما هنر تکنولوژیک: جهان سینمایی

هنر تکنولوژیک: پایان هنر غرب

هنر مدرن و پست مدرن در دوران نیهیلیسم و نیست انگاری

۰ نظر

 

انسان غربی با پایان قرن هیجدهم و ورود غرب به مرحله سنن و انجماد فرهنگی و سقوط و نزول عقل از مقام مطلق خویش، دوباره مراتبی از شهود باطنی را به نحوی قدرت بخشید و به اعتباری عقل را به کلی نفی کرد.

به هر تقدیر پایان قرن هیجدهم در حقیقت آغاز یک پایان بود... از اینجا راه طی شده غرب که همان نیست انگاری (نیهیلیسم) است، روح تاریخ دو هزار و پانصد ساله غرب و فلسفه غربی محسوب می گردد...

و هنر مدرن و از آنجا پست مدرن دو ممیزی اساسی را به تدریج به خود می گیرند: یکی دوری و اجتناب از واقعیت و دیگری دنیوی شدن بیش از پیش هنر و اجتناب و دوری از ارزش ها و معانی و حقایق و فضایل دینی و مابعدالطبیعی...

 

مطالب مرتبط:

مواجه شرق با نیهیلیسم یا نیست انگاری غرب

غرب شناسی: نیهیلیسم (نیست انگاری) دوران رنسانس

مسیحیت نیست انگارانه و نیهیلیست غرب

 

سرباز عقل: فلسفه های پست مدرن و گریز و گذر از مدرنیته: محمد مدد پور

هنر مدرن و پست مدرن در دوران نیهیلیسم و نیست انگاری 

فکر کنیم | چند جمله زیبا از چند کتاب

۰ نظر
  • بد بختی، مربی استعداد است.
  • آزادی ما از نقطه ای شروع می شود که آزادی دیگران پایان می یابد.
  • در بینوائی همچنان که در سرما نیز دیده می‌شود، آحاد به یکدیگر فشرده می‌گردند.
  • ...

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان