سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

تمدن اسلامی و تمدن غرب | آسیب شناسی تمدن اسلامی و تمدن غرب | مدرنیته و رسانه ها

۰ نظر

 

تمدن اسلامی و تمدن غرب | آسیب شناسی تمدن اسلامی و تمدن غرب | مدرنیته و رسانه ها: در مقاله پیش رو تمدن اسلامی و تمدن غربی ضمن مقایسه، آسیب شناسی می شوند. به این معنی که تمدن اسلامی و تمدن غربی نقاط ضعفشان کجاست؟ رسانه ها چگونه به نقطه قوت تمدن غرب تبدیل شده اند؟ و تمدن اسلامی چگونه و با چه ابزاری می تواند به مقابله با تمدن غرب بپردازد و هویت گذشته خود را بازیابد؟ نقش مدرنیته و مواجهه تمدن غرب و تمدن اسلامی با آن چیست؟

 

  • امروز پای رفتن تمدن غربی سست تر و نشاط آن کمتر شده است. اما هنوز شاخ و برگ و ثمر و میوه دارد. هرچند ثمرات آن مثل دو قرن قبل نیست و هرچه می گذرد از نشاط آن کم می شود و دیگر کاملا این مشخص است و جریان پست مدرن هم تاکیدی بر این نکته است. یعنی مدرنیته دیگر آن مطلق بودن و گیرایی و نشاط دوره های قبلی را ندارد.

 

  • اگر بخواهیم از نظر شخصی و داخلی خودمان (تمدن اسلامی) آسیب شناسی کنیم، ما یک آسیب شناسی جدی هم این طرف داریم. کشورهای اسلامی دست کم در دویست سال گذشته، استعمار زده هستند. این خیلی مهم است و مهمترین آسیب شناسی تمدن اسلامی است. این آفت، یعنی استعمار زدگی، به ریشه های این تمدن (تمدن اسلامی) نرسیده است. چرا که ریشه های این تمدن در سنت است و سنت هم به این سادگی ها از جا کنده نمی شود.

غرب شناسی | مسئله شناخت در تاریخ فرهنگی تمدن ها | مراحل فرهنگی تمدن غرب

۰ نظر

 

غرب شناسی | مسئله شناخت در تاریخ فرهنگی تمدن ها | مراحل فرهنگی تمدن غرب: معروف است که غرب فیلسوف دارد و شرق پیامبر. این مسأله را باید به طور جدی مدنظر ما باشید. اگر گزاره ی شناخت را هسته ی مرکزی فرهنگ و تمدن بدانیم به طور مشخص ابتدای حرکت هر قوم را باید باید بر این بگذاریم که برهوتی از مفاهیم بوده است هیچ چیز از مفاهیم آن جا و در هیچ قومی پیدا نمی کنیم. این که چرا غربی ها عقل گرا هستند و شرقی ها روح گرا باید به محیط جغرافیایی یونانی ها و ترکیه های در غرب آسیای صغیر برگشت. آنجا محیطی است که نوع تعقل را القا می کند اما رمز و راز محیط هند و همچنین چین و تبت امروز و شرق ایران شرایط را مناسب روح گرایی و باطن گرایی می کرده است.

تمدن اسلامی و تمدن غرب | جنگ تمدن ها و انقلاب اسلامی| شکل گیری فرهنگ و تمدن اسلامی

۰ نظر

 

تمدن اسلامی و تمدن غرب | جنگ تمدن ها و انقلاب اسلامی| شکل گیری فرهنگ و تمدن اسلامی: ما به عنوان بخشی از تمدن اسلامی که اتفاقا انقلاب اسلامی را هم در کارنامه خود داریم، در حال زندگی کردن با گذشته و عقبه تمدن اسلامی هستیم و در وضعیت فعلی آن زندگی می کنیم. با عنایت به این نکته که ما نمی توانیم ریشه های خودمان را از بستر فرهنگ و تمدن اسلامی ببریم و ساقه خودمان را در بستر فرهنگ و تمدن غربی آبیاری کنیم، می خواهیم بستر مناسب فرهنگ و تمدن اسلامی را احیا کنیم تا ریشه های ما از آن آب بنوشند (نه از تمدن غرب) و دوباره درخت کهن سال تمدن اسلامی پربرگ و بار شود. قبول دارید که ابتدا باید علل خمودگی فعلی فرهنگ و تمدن اسلامی را به طور دقیق آسیب شناسی کنیم ؟

تمدن اسلامی | تمدن غرب و تمدن اسلامی | گفت و گوی تمدن ها یا جنگ تمدن ها

۰ نظر

 

تمدن اسلامی | تمدن غرب و تمدن اسلامی | گفت و گوی تمدن ها یا جنگ تمدن ها: در این قسمت، باید نسبت تمدن اسلامی را با تمدن غربی بسنجیم. قسمت اول، مربوط به خودمان می شود و این قسمت دوم، مربوط به رابطه تمدن اسلامی و غرب است. دو تئوری جنگ تمدن ها و گفت و گوی تمدن ها که از بعضی جهات، به هم شبیه و از بعضی جهات متناقض یکدیگرند، بسترهایی است که می توان نسبت تمدن اسلامی و تمدن غربی را در آنها سنجید. البته باید قبل از هر بحثی، به یک مسئله جواب داد، و آن اینکه ابتدا، باید دید طراحان و وضع کنندگان این دو تئوری، یعنی هانتینگتون از آن سو و آقای خاتمی از این سو، اصلا می پذیرند که در این طرف، تمدنی مساوی تمدن غرب وجود دارد که حالا این دو تمدن بنشینند با هم گفت و گو کنند.

بیداری اسلامی و طرح عالم دینی | افول تمدن غرب: جوهر افول یابنده تمدن غرب

۰ نظر

بیداری اسلامی و طرح عالم دینی: افول تمدن غرب: جوهر افول یابنده تمدن غرب: شکوه تکنولوژی، وسایل مدرن، به رخ کشیدن قدرت نظامی غرب، بازی های رسانه ای، تسخیر سیارات و کرات آسمانی، تبلیغات گسترده و ژست های سیاسی و فرهنگی هم نمی تواند در تزلزلی که در عالم غرب افتاده است، چیزی را کم یا اضافه کند و این، بهترین نشانه است برای تولد عالم دینی که جهان به درستی در انتظار آن است.

از بیداری اسلامی تا تمدن اسلامی

۰ نظر

از بیداری اسلامی تا تمدن اسلامی 1

 

انقلاب سه مرحله دارد:

  1. مرحه نهضت سازی و جنبش
  2. مرحله تکاملی تر که مرحله نظام سیاسی است
  3. مرحله بالاتر از این ها که مرحه تمدن است

 

اگر ما فقط با نظام لیبرال دموکراسی مقابله کنیم و اندیشه تمدنی نداشته باشیم، هیچ چیز نیست که ما را حمایت کند و حتما به زمین می خوریم. یعنی اگر حتی بتوانیم بر نظام سیاسی لیبرال دموکراسی غلبه کنیم، در حلقه بعدی شکست می خوریم، چون نظریه تمدنی نداریم. پس داشتن نظریه تمدنی ای که بتواند نظام دینی را حمایت کند، واجب است و اگر نباشد، نظام دینی شکست خواهد خورد و این است که الان، دغدغه امروز مقام معظم رهبری و بقیه است که باید این نظریه تمدنی آرام آرام شکل بگیرد.

بیداری اسلامی: ابعاد تمدنی بیداری اسلامی و تقابل آن با جنگ تمدن ها در غرب 1

۰ نظر

بیداری اسلامی

ابعاد تمدنی بیداری اسلامی و تقابل آن با جنگ تمدن ها در غرب 1

 

جنگ تمدن ها، ساخته تمدن غرب و گفتمان مدرن است و تفکر «استشراقی» یا نظریه هایی که پشتوانه همه اینهاست، از آن مستشرقین است.

غرب شناسی بررسی ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 4 بررسی ادوار هشت گانه ماهیت در غرب

۱ نظر

غرب شناسی

بررسی ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 4

بررسی ادوار هشت گانه ماهیت در غرب

 

ماهیت غرب به هشت دوره ی عمده تقسیم می شود مرحله ی اول آن مثل همه ی ملت های دیگر دوران شمن گرایی است که بعدا اشاره می کنیم. شمن گرایی  دورانی است که جادو و خرافه بر انسان حاکم است. گام دوم در سیر ماهیت غرب شناخت ابعاد میتولوژیستیکی یا اسطوره گرایانه غرب است،غرب در یک مقطعی با اسطوره ها عجین می شود و این بعد امروز بر پیکره ی غرب حکومت می کند شما اگر امروز از هرکول و و چهره های این طوری نام می برید این ها همان میراث دوران سه هزار ساله ی غرب در ابعاد اسطوره گرایانه ی است لذا ما مجبوریم برای غرب شناسی اسطوره ها را بشناسیم و تبیین کنیم...

غرب شناسی: تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب 1

۰ نظر

غرب شناسی

تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب 1

 

تهاجم فرهنگی حادثه بزرگی در تاریخ معاصر است و به این جهت به آسانی نمی توان آن را درک کرد. منتها ما معمولا به این دشواری و قصور فهم آگاه نیستیم و چه بسا کسانی خیال کنند که با ترتیب مجالس سخنرانی و نوشتن چند کتاب و رساله و مقاله خطابی و جدلی و استدلالی مشکل را حل می کنند. مصیبت وقتی است که جاهلان بخواهند گره کار را از طریق خشم و هیاهو و بدزبانی و ضرب و شتم بگشایند. پس آیا باید به تهاجم فرهنگی تسلیم شد و هیچ مقاومتی در برابر آن نکرد؟

 

تا ندانیم که تهاجم از کجا آغاز شده و چه هدفی دارد و سلاحش چیست، چگونه می توانیم در برابر آن بایستیم؟ من نگفتم که تهاجم فرهنگی مهم نیست، بلکه سخن این بود که چون این تهاجم جز در موارد خاص دانسته نیست، نسخه علاج قطعی برای آن نمی توان نوشت. با وجود این، نباید پنداشت که غرب در این تهاجم پیروز می شود، این تهاجم در حقیقت آغاز شکست غرب پس از غلبه دویست ساله سودای پیروزی قطعی بر همه چیز و همه جاست.

غرب شناسی: غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 3 مراحل مختلف غرب شناسی-ماهیت غرب

۰ نظر

غرب شناسی

بررسی ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 3

مراحل مختلف غرب شناسی-اولین مرحله «ماهیت»

 

به موازات آن هر چه شما به سمت پیکره ی غرب کره ی زمین حرکت کنید با بعد عقل گرای بشر مواجه می شوید بشر در 3000 سال گذشته در این منطقه کاما تعلق می کرده از اولین انسان هایی که آن جا نوشتن را آغاز کردند همه چیز را بر معادلات عقلی خودشان آورده اند لذا در پیکره ی غرب همه چیز عینی و ملموس قابل لمس و درک و فهم است.

در نتیجه میراث بشری شامل سه بخش است در خاورمیانه و آن چه که از کلام وحی به زمین نازل شده است آن چه که از شرق و روح گرایی بوده و آن چه که در غرب زمین اتفاق افتاده و تعقل کرده و به صورت عینی تولید کرده است. لذا هر گاه ما صحبت از غرب شناسی می کنیم بخش عقلانی را تبیین می کنیم . پس اولین شکل غرب شناسی شکل ماهیتی غرب است . چیستی غرب در تفکرش نهفته است.

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان