سرباز عقل

سرباز عقل

سرباز عقل

.............«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»..............

«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»

خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)

غرب شناسی

مسیحیت یهودی (مسیحیت صهیونیستی شده در گذر تاریخ) (قسمت پنجم)

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

جنبش انجیلی ها، مسیحیان صهیونیسم، قوم یهود، پروتستانتیسم، ظهور مسیح

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

با وجود کثرت طوایف، فرقه ها و گرایش های مذهبی مسیحی، بارزترین نمونه ی گرایش های اصولگرایانه در جوامع مسیحی، در طایفه ی پروتستان ها نمود پیدا می کند که خود نیز به فرقه های متعددی تقسیم می شود، شاید تندروترین طایفه از این حیث «پیوریتن» ها باشند که سایه ی افکار و اندیشه های آنها بر انگلستان قرن هفده سایه افکنده بود.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

پروتستانتیسم، پیوریتن، پروتستان پیوریتن، مذهب پیوریتانی، ظهور مسیح، یهوه

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

پیوریتن ها به شدت بر حفظ آداب و رسوم و سنن عبرانی تاکید داشتند و مذهب آنها به مثابه ی احیای روح یهودیت کهن بود. وجه تمایز پیوریتن ها نسبت به سایر فرقه های پروتستان، تکیه بیش از حد آنها بر «عهد قدیم» بود. آنها این کتاب را وحی آسمانی تلقی می کردند که تغذیه کننده ی فکر و اندیشه و هادی آن به سوی راستی و درستی است و آن را الگویی آسمانی برای تشکیل دولت ملی دانسته  و آن را با پایه ی استنباط احکام به شمار آوردند، به همین دلیل به شدت به اصول  و مبادی آن پای بند بودند و برای تایید و بیان صحت افکار و اندیشه های سیاسی و طرح های اجتماعی خویش به متون و نوشته های آن استناد می جستند.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

پیوریتن، مذهب پیوریتانی، پروتستان پیوریتن، ظهور مسیح، پروتستانتیسم، عبرانی ها

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

گرایش کلی ای که پیوریتن ها در جهت آن گام بر می داشتند، جایگزین شدن متون عهد قدیم با، آیین ها، آداب و رسوم و همچنین اخلاقیاتش به جای عهد جدید یا انجیل مسیحیان بود.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

.

فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، صهیونیسم آمریکا، ظهور مسیح

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

.

 

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیان صهیونیسم، جنبش انجیلی ها، اوانجلیسم، اوانجلیست ها، عبرانی ها

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

طی تجربه های ستم دیدگی و جنگ های داخلی وحشتناکی که علیه پیوریتن ها به راه افتاد و آزار و اذیت هایی که این فرقه دیدند، در کتاب عهد قدیم به زبانی است که آنها با استفاده از آن می توانند احساسات خود را بیان کنند، چون اعتقاد داشتند این زبان مناسب ترین وسیله برای انتقال افکار و اندیشه ها و مفاهیم مورد نظر آنها است. نوشته های بسیاری از آنها در دست است که از کتاب مقدس گرفته شده است و دلیل این ادعا، التزام شدید گروهی از پیوریتن های افراطی به تورات بود، به گونه ای که از دولت بریتانیا خواستند تورات و قوانین آن را قانون اساسی انگلستان اعلام کند و به «levellers» شناخته شدند.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

اوانجلیسم، اوانجلیست ها، پروتستانتیسم، فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، دین آمریکا

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

.

 

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

غسل تعمید، عبرانی ها، قوم یهود، پیوریتن، پروتستان پیوریتن، دین و مذهب آمریکا

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

پس از اینکه کرامول در سال 1653 پارلمان بزرگ انگلستان را منحل کرد، پارلمان کوچک را جایگزین آن نمود که اعضای آن را فقط قدیسان یا به عبارت بهتر پیوریتن ها تشکیل می دادند. مجلس حکومتی به تقلید از مجلس سنهدریم (شورای بزرگ یهودان در زمان حضرت عیسی «ع»، این شورا متشکل از هفتاد و یک عضو تشکیل می شد. این مجلس بود که حضرت عیسی «ع» را محاکمه کرد و این مجلس پس از سال 70 میلادی منحل شد)، مجلس اعلای قدیمی یهود، متشکل از هفتاد عضو بود. به محض روی کار آمدن این مجلس مراسم های هفتگی که کلیسا از گذشته های دور آن را در روز عروج مسیح برگذار می کرد، به روز شنبه یهودیان تغییر کرد.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، قوم یهود، یهودی شدن آمریکا

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

.

 

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

چون عهد قدیم، اثر بسزا و آشکاری در ساختار ذهنی و فکری پیوریتن ها گذاشته بود، به همین دلیل آنها دیگر فرزندان خود را بر حسب آیین و آداب و رسوم مسیحیت تعمید نمی کردند و بر آنها نام قدیسان مسیحی را نمی گذاشتند، بلکه آنها را بر حسب آداب و رسوم عبرانی قدیم غسل تعمید می دادند و بر آنها نام جنگجویان و قدیسان عبرانی قدیم را می گذاشتند.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

غسل تعمید، دین و مذهب آمریکا، اوانجلیسم، اوانجلیست ها، پروتستانتیسم

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

.

 

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، اوانجلیسم، اوانجلیست ها

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

پیوریتن ها در بزرگ داشت عهد قدیم مبالغه بسیار کردند، به اندازه ای که خود را جزوی از ملت برگزیده به شمار می آوردند. به عنوان مثال پیوریتن ها در انگلستان آنچنان شیفته و مجذوب داستان ها و حوادث و شخصیت های عبرانی های قدیم شده بودند که خود را در احساسات  و تمایلات و بلند پروازی ها همانند بنی اسرائیلی ها به شمار می آوردند و پیروان خویش را به مثابه طایفه برگزیده خداوند تلقی می کردند.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

.

 

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

فرهنگ امریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، مسیحیان صهیونیسم امریکا

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

همچنین با تمام توان خویش سعی در انطباق و اجرای وعده ها و پیشگویی های تورات بر خود متمرکز کردند و این را تنها به یهودیان نسبت نمی دادند، بلکه خود را نیز در نعمت هزاره ی خوشبختی شریک آنها نمودند. بدین ترتیب ایده ی بازگشت، بخشی جدایی ناپذیر از افکار و اندیشه های مذهبی و خیالات لاهوتی آنها شد که مملو از تفسیرات، اجتهادات و پیشگویی هایی بود که «سال شگفت انگیز موعود» را مشخص می کرد.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

فرهنگ امریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، مسیحیان صهیونیسم امریکا

 

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

 

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

اسرافیل، فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، مسیحیان صهیونیسم آمریکا

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

پیروان آیین پیوریتنی به هر آنچه در عهد قدیم آمده بود، پای بند بودند و افکار و اندیشه های این کتاب به شدت در جان و روح مذهب پیوریتنی نفوذ کرده بود. این در حال است که گفته های کتاب حول یک محور متمرکز بود و آن دادن سرزمین فلسطین به بنی اسرائیل به عنوان هدیه ای از سوی خداوند ایشان، یَهُوَه؛ چون آنها اعتقاد داشتند، یهوه همان خداست. این خدا ملل ساکن در این سرزمین را بیرون راند و آنها را قتل عام کرده بود. یهوه  به آنها وعده داد پس از بیرون راندن این ملل، این سرزمین را به یهودیان خواهد داد. بنابراین نزد پیوریتن ها طبیعی بود که ایده ی بازگرداندن عبرانی ها به سرزمین فلسطین در رأس ایده ها و طرح ها قرار گیرد، چون این وطن یهودیان بود که لاجرم باید به آن بازگردد تا مقدمه بازگشت مسیح یا دومین ظهور او، طبق پیشگویی های ذکر شده در عهد قدیم، فراهم گردد.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

قدس، فلسطین، اسرافیل، فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، مسیحیان صهیونیسم

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

و این چنین توجه پیوریتن ها بر تحقق پیشگویی های تورات که بشارت دهنده بازگشت یهودیان معاصر به سرزمین فلسطین بود، متمرکز شد؛ چون این یهودیان، نوادگان ملت برگزیده تلقی شده و تلاش های خود را بر احیای تصویر «قدس نوین» متمرکز کردند و برای به تصویر کشیدن ابعاد روحی و مدینه ی فاضله اش به سفر دانیال و سفر یوحنا استناد جستند و برای تحقق وعده ای که خداوند به بنی اسرائیل داده یا عهدی که بنابر عقیده ی آنان خداوند با پدران آنها بسته بود، تمام توان خویش را بذل نمودند و در کتاب ها، مقالات و نوشته های آنها مطالبی که از ملت قدیم خداوند و بازگرداندن یهود به سرزمین مقدس و بازگرداندن مملکت اسرائیل و فراهم ساختن زمینه های ظهور یا بازگشت مسیح سخن  می گفت، افزایش یافت.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

اسرافیل، فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، مسیحیان صهیونیسم آمریکا

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

از آغاز قرن هفدهم یکی از پیوریتن هایی که به این موضوع اهمیت می داد، جنبشی تشکیل داد که خواستار بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین و اسکان آنها در آنجا بود. پس از آن دو شهروند انگلیسی به نام های «جوانا و اپنزر کارترایت» از آمستردام که پس از سخت گیری ها و ستم های شارل اول (1625-1649) نسبت به پیوریتن ها و مأمن و مأوای آنها شده بود عریضه ای برای دولت بریتانیا نوشتند که در آن آمده بود:

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

اسرافیل، فرهنگ آمریکا، دین و مذهب آمریکا، سیاست آمریکا، مسیحیان صهیونیسم آمریکا

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

«ملت انگلستان و مردم هلند، اولین کسانی خواهند بود و بیش از هر کسی آمادگی خواهند داشت که با کشتی های خود فرزندان اسرائیل را به سرزمینی منتقل کنند که خداوند وعده ی آن را به اجدادشان، ابراهیم، اسحاق و یعقوب داده بود تا میراث ابدی آنها باشد.»

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

اسرافیل، فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، مسیحیان صهیونیست آمریکا

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

هنوز مدت زمان زیادی از ارسال درخواست نگذشته بود که «ادوارد نیکولاس» انگلیسی در خواست مشابه دیگری برای دولت بریتانیا، تحت عنوان «دفاع از ملت محترم یهود و تمام فرزندان اسرائیل»، فرستاد و در آن بدبختی های انگلستان را با بدرفتاری ای که سردمداران این کشور با «برترین ملت جهان، ملتی که خداوند آنها را برگزیده بود» مرتبط دانست.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

اسرافیل، فرهنگ آمریکا، مسیحیان صهیونیست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، سیاست آمریکا

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

در سال 1790، ریچارد پی یر، اسقف ساندبروک، درخواستی برای ویلیام پت، نخست وزیر انگلستان، فرستاد و ضمن اظهار ارتباط میان انگیزه های مذهبی و انگیزه های تجاری ، خواستار کمک دولت انگلستان برای تحقق وعده های داده شده به یهودیان جهت بازگشت به سرزمین مقدس شد.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

اسرافیل، مسیحیان صهیونیست آمریکا، فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

در سال 1800 جیمز بچینو، کتاب «بازگشت یهودیان، بحران تمام ملل» را منتشر کرد و در آن، همانگونه که از نام کتاب پیداست، بازگشت یهود را مسئله ای جهانی به شمار آورد. سپس پیشنهاد داد: «حاکمان این سرزمین (بریتانیا) از نفوذ خویش در امپراتوری عثمانی استفاده کنند تا عثمانی از این قطعه زمین که یهودیان از آن بیرون رانده شده بودند، صرف نظر کند و آن را به صاحبان قانونی اش باز گرداند.»

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

 

مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، آمریکا، اسرائیل، غرب، غرب شناسی، یهود

 

اسرافیل، فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، مسیحیان صهیونیسم آمریکا

 

صهیونیسم، فراماسونری، ملت برگزیده، سرزمین موعود، فرهنگ دین و مذهب آمریکا

 

.

و این گونه انگیزه های مذهبی، جزو اولین انگیزه هایی بود که انگلستان پیوریتنی را به سوی توجه به احیای اسرائیل سوق داد و بی شک این انگیزه ها ناشی از تسلط عهد قدیم بر عقل و وجدان ملت انگلستان، به ویژه حاکمان آن در نیمه های قرن هفدهم بود.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

.

با وجود کم شدن ارج و احترام  مذهب پیوریتانی پس از سال 1660، سال بازگشت «چارلز دوم» به تخت سلطنت، اصول و مبادی این مذهب، از جمله آنکه خواستار بازگشت یا بازگرداندن یهودیان به عنوان یک امت به سرزمین فلسطین بود، همچنان بر انگلستان و قاره اروپا حاکم بود و از آنجا به دنیای جدید گام نهاد.

.

با آغاز قرن نوزدهم، انگلستان شاهد ظهور جنبش انجیلی ها بود که اصول و مبادی و اعتقادات آنها شبیه جنبش پیوریتانی هایی بود که در قرن هفده ظهور نموده بودند. پایه و اسا اعتقادات انجیلی ها بر این استوار بود که هر آنچه را در کتاب مقدس آمده، باید پذیرفت، چون آن سخن خداست و آنها عقیده داشتند تاسیس دولت اسرائیل بزرگترین حادثه تاریخی نوین جهان خواهد بود و آن دلیل بر محقق شدن پیشگویی های کتاب است.

.

با بازگشت مردم به کتاب مقدس، پیشگویی دوره هزاره خوشبختی دوباره در اذهان انگلیسی ها زنده شد و در ذهن بسیاری از آنها این اعتقاد قوت گرفت که یهودیان ملتی برتر هستند؛ بنابراین لازم و ضروری است که آنها را به میهن قدیمشان باز گرداند، سرزمینی که به آداب و مراسم دینی آنها آشناست و ویژگی های متمایز یهودیان در آن شکل گرفته است و این اعتقاد به وجود آمد که پیش از بازگشت مسیح، یهودیان به فلسطین بازخواهند گشت و اگر بازگشت مسیح جز با خواست الهی امکان پذیر نیست، اما بازگشت یهودیان با تلاش های بشری امکان پذیر است. به این ترتیب ایده ی عنایت الهی یا قدرت آسمانی که یهودیان را به سرزمین قدیمی شان باز می گرداند، از میان رفت و جای آن را ایده ی تلاش های بشری و انسانی گرفت؛ به عبارت دیگر ایده ی برانگیختگی یهودیان از طریق تلاش و کوشش های بشری مطرح گردید.

.

در نیمه اول قرن نوزدهم، شرایط و واقعیت های سیاسی انگلستان باعث شد نسل جدیدی از مسیحیان صهیونیست پا به عرصه وجود بگذارند که ایدئولوژی ایشان، آمیخته ای از انگیزه های مذهبی- امپریالیستی بود؛ به عبارت بهتر، این افراد تلاش کردند انگیزه های مذهبی را جهت تحقق خواسته های سیاسی- استراتژیک خویش به خدمت گیرند.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

.

نوشته های مسیحیان یهودی شده ی طرفدار صهیونیسم با استقبال افکار عمومی مواجه شد و تمام فواید استراتژیکی که ممکن بود از خلال ایجاد منطقه ی نفوذ برای بریتانیا در خاورمیانه عاید انگلیسی ها شود، در این افکار گنجانده و توضیح داده شد. این مسئله باعث شد تا ایده ی ملحق ساختن فلسطین به بریتانیا، از طریق تاسیس دولتی یهودی و تحت الحمایه بریتانیا، خوشایند و مورد توجه بسیاری قرار گیرد که تا آن زمان به این موضوع اصلاً توجه نداشتند و مسئله ایجاد رابطه میان بذل تلاش های بشری برای تحقق خواست خداوند مبنی بر بازگشت یهود به سرزمین فلسطین و منافع استراتژیک بریتانیا، جایگاه ویژه ای در اندیشه های آنها یافت.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

.

از مهمترین افرادی که نام انها در میان نسل جدید مسیحیان صهیونیست می درخشد، می توان به افراد ذیل اشاره کرد:

«لرد شافتسبری» (آنتونی اشلی کوپر) (1885- 1801)، او یکی از عاشقان تندرو صهیون و از جمله مهمترین مبلغان انجیلی است که تمام تلاش های خود را برای تشویق یهودیان جهت سکونت در فلسطین متمرکز نموه بود. وی یکی از مهمترین نمایندگان مسیحیت صهیونیستی در بریتانیای قرن نوزدهم به شمار می آید که خواستار بازگشت یهودیان به فلسطین و تاسیس دولت یهودی در آن دیار با توجه به تفسیر ظاهری پیشگویی های کتاب مقدس بود.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

.

شافتسبری، مانند کرامول به یهودیان به عنوان یک امت توجه داشت و فعالیت هایش را برای بازگرداندن این امت به فلسطین متمرکز کرد. او مخالف ایده ی حل و جذب و آزاد سازی یهود بود، چون اعتقاد داشت یهود در میان ملل دیگر (بیگانگان) بیگانه خواهد ماند.

.

شافتسبری اعتقاد داشت یهودیان در طرح بازگشت دوباره مسیح نقش مهمی ایفا خواهند کرد و مسیح نخواهد آمد، مگر اینکه تمام یهودیان به فلسطین بازگردند. او به لزوم کمک به خداوند جهت اجرای برنامه اش، در انتقال تمام یهودیان به فلسطین اعتقاد داشت و بر همین اساس وظیفه ی قانع ساختن شهروندان انگلیسی را مبنی بر اینکه یهودیان نجات و رهایی را محقق خواهند ساخت و جایگاهی حیاتی در امید مسیحیان به نجات و رهایی دارند، بر عهده گرفت. به همین منظور طیّ برپایی کنفرانس لندن در سال 1840 به دولت بریتانیا پیشنهاد داد طرح بازگرداندن یهودیان به فلسطین را بپذیرد و اعتقاد داشت بشر می تواند وسیله تحقق اهداف آسمانی و الهی باشد.

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

.

وی در یکی از مقالاتش که به مثابه ی بیان کلاسیک نقش بریتانیا در استیلا بر فلسطین و قرار دادن این کشور به عنوان میدان عملیات احیای یهودیان بود می نویسد: «بریتانیا منافع ویژه ای در حفاظت از قوم یهود و ارائه ی کمک به آنها جهت بازگشت به سرزمین کهنشان دارد. قومیت یهود موجود است. هر امتی باید وطن و میهنی داشته باشد و وطن قدیم، از آن ملت قدیم است.» این عبارتی است که صهیونیست ها بعدها آن را تحت عنوان «سرزمین بودن ملت، برای ملت بدون سرزمین» به کار بردند.

.

لرد پالمرستون (1865- 1784)، که طی سال های 1830 تا 1841 و همچنین 1846 تا 1851 وزیر خارجه بریتانیا بوده و در سال 1855 نیز به نخست وزیری انگلستان رسید که تا زمان مرگش (سال 1865) در این منصب باقی ماند. او به شدت طرفدار ایده ی اسکان یهود در فلسطین بود و در این زمینه او برجسته ترین یار و یاور طرح شافتسبری برای بازگرداندن یهودیان به فلسطین به شمار می رود. او به ویژه با این طرح شافتسبری موافق بود که می خواست از یهود به عنوان مهمترین وسیله برای نفوذ بریتانیا در امپراتوری عثمانی استفاده شود. به نظر می رسد، او قصد داشت با استفاده از یهودیان، نفوذ بریتانیا در خاورمیانه را محقق سازد. به همین منظور در سال 1838 دستور داد کنسولگری بریتانیا در قدس گشایش یابد و در 11 آگوست 1840 نامه ای به سفیرش، در پایتخت ترکیه نوشت و در آن بر احساس فزاینده ای تاکید کرد که در میان یهودیان اروپای شرقی برای بازگشت به وطن قدیمی شان در حال جوشش بود و در آن به سودهایی که از این بازگشت عاید سلطان می شود اشاره کرد، در آن نامه آمده بود:

.

«این احساس در میان یهودیان اروپای شرقی قوت گرفته که زمان بازگشت آنها به فلسطین نزدیک شده است. بهتر است سلطان، یهودیان را در بازگشت به فلسطین و اسکان در آن کمک و تشویق کند؛ چون ثروتی که این یهودیان با خود به همراه خواهند آورد، دو برابر منابع درامد مملکتش است. همچنین آنها مانع محقق شدن طمع های پلیدی که محمد علی جانشین آینده اش در سر دارند یا برای آن برنامه ریزی می کنند، می شود.»

.

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

.

او اعتقاد داشت طرحش دارای مزیت بزرگی است که در وجود گروهی که در منطقه طرفدار بریتانیا هستند، نمود پیدا می کند و این برای منافع بریتانیا در خارج بسیار مهم است و بارها از این اعتقاد خویش سخن گفت که «برانگیختن امت یهود، قدرت سیاسی بزرگی به بریتانیا خواهد داد».

.

منبع: کنعان، جورجی. میراث اسطوره ها: اصولگرایی مسیحی در نیمکره غربی. واحد ترجمه موسسه ی فرهنگی موعود، نشر هلال، چاپ اول 1386، ص 79

.

کلمات کلیدی: اسرفیل، غرب، غرب شناسی، یهودیت و مسیحیت، مسیحیت یهودی، مسیحیت سیاسی، مسیحیت اصولگرا، مسیحیت صهیونیستی، پروتستانتیسم، پیوریتن، پروتستان پیوریتن، انگلستان، بریتانیا، آمریکا، اسرائیل، فلسطین، ملت برتر، زبان عبری، عبرانی ها، عهد قدیم و عهد جدید، تورات و انجیل، کتاب مقدس، حضرت عیسی مسیح (ع)، حضرت موسی (ع)، قوم یهود، کلیسای مسیحیان، ظهور مسیح، عروج مسیح، مسیح موعود، غسل تعمید، قدیسان مسیحی، قدیسان یهودی، اسطوره ملت برگزیده، اسطوره سرزمین موعود، بنی اسرائیل، پیشگویی های تورات، هزاره خوشبختی، یَهُوَه، دومین ظهور مسیح، بازگشت یهودیان به سرزمین فلسطین، قدس، سرزمین مقدس، ابراهیم اسحاق یعقوب، مذهب پیوریتانی، جنبش انجیلی ها، صهیونیسم، امپریالیسم، مسیحیان صهیونیسم، فرهنگ آمریکا، سیاست آمریکا، دین و مذهب آمریکا، آمریکا، صهیونیسم آمریکایی، اقتصاد آمریکا

.

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

نظرات (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی