سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

هنر مدرن و پست مدرن در دوران نیهیلیسم و نیست انگاری

۰ نظر

 

انسان غربی با پایان قرن هیجدهم و ورود غرب به مرحله سنن و انجماد فرهنگی و سقوط و نزول عقل از مقام مطلق خویش، دوباره مراتبی از شهود باطنی را به نحوی قدرت بخشید و به اعتباری عقل را به کلی نفی کرد.

به هر تقدیر پایان قرن هیجدهم در حقیقت آغاز یک پایان بود... از اینجا راه طی شده غرب که همان نیست انگاری (نیهیلیسم) است، روح تاریخ دو هزار و پانصد ساله غرب و فلسفه غربی محسوب می گردد...

و هنر مدرن و از آنجا پست مدرن دو ممیزی اساسی را به تدریج به خود می گیرند: یکی دوری و اجتناب از واقعیت و دیگری دنیوی شدن بیش از پیش هنر و اجتناب و دوری از ارزش ها و معانی و حقایق و فضایل دینی و مابعدالطبیعی...

 

مطالب مرتبط:

مواجه شرق با نیهیلیسم یا نیست انگاری غرب

غرب شناسی: نیهیلیسم (نیست انگاری) دوران رنسانس

مسیحیت نیست انگارانه و نیهیلیست غرب

 

سرباز عقل: فلسفه های پست مدرن و گریز و گذر از مدرنیته: محمد مدد پور

هنر مدرن و پست مدرن در دوران نیهیلیسم و نیست انگاری 

ایمانوئل کانت | تاریخ فلسفه غرب | زندگی و تحصیلات کانت

۰ نظر

 

ایمانوئل کانت | تاریخ فلسفه غرب | زندگی و تحصیلات کانت: امانوئل کانت در 22 آوریل سال 1724 میلادی در شهر کونیگسبرگ متولد شد. پدر او مردی سراج بود. کانت هم در اوان کودکی در خانه پدرش و هم در مدرسه فردریش، که از سال 1732 تا 1740 میلادی در آن تحصیل می کرد، بنا به طریقه فرقه مذهبی خاصی که غلو در پرهیزکاری و تقدس داشتند بار آمد و در تمام مدت عمر صفات حسنه این متقدسین با خلوص نیت مورد توجه او بوده است. ولی البته در برابر مناسک و آداب مذهبی که در مدرسه مجبور به رعایت آنها بود عکس العمل حادی از خود نشان می داد. کانت ضمن سایر دروس رسمی مدرسه زبان لاتینی را به خوبی آموخت.

واکنش فیلسوفان سنت‌گرا به انقلاب فرانسه| فلسفه سنت‌گرا و کلیسا

۰ نظر

 

واکنش فیلسوفان سنت‌گرا به انقلاب فرانسه| فلسفه سنت‌گرا و کلیسا: در بادی امر ممکن است به نظر برسد که سنت گرایی در معنای فنی کلمه با انتقاداش بر فلسفه روشنگری، تاکیدش بر وحی الهی، و گرایشش به حکومت مطلقه پاپ مورد قبول کامل مرجعیت کلیسایی بوده است. اما گرچه گرایش های این طرفداری طبعا خوشایند رم بود، فلسفه سنت گرا محکومیت های کلیسا را نصیب خود کرد. حمله کردن به فلسفه های گوناگون سده هیجدهم بر اساس اینکه اصول آنها موجه نبوده یا استدلال های آنها درست نبوده است، مقبول و در واقع عملی ستایش آمیز بود. اما حمله کردن به تفکر روشنگری بر این اساس که عقل انسان نمی تواند به حقیقت قطعی برسد مطلب به کلی متفاوتی بود.

نیچه در مقام متفکر مابعدالطبیعه | درباره اراده معطوف به قدرت| فلسفه نیچه و مسیحیت

۰ نظر

 

نیچه در مقام متفکر مابعدالطبیعه| درباره اراده معطوف به قدرت| فلسفه نیچه و مسیحیت: نام اراده معطوف به قدرت باید عنوان اثر فلسفی تفکری باشد که می گوید: هر موجودی در اصل اراده معطوف به قدرت است. وظیفه این درس گفتار فلسفی روشن ساختن موضع بنیادی ای است که در آن نیچه پرسش هدایت گر تفکر غرب را آشکار کرده و به آن پاسخ می دهد. این روشن گری لازم است تا مقدمات رویارویی با نیچه (فلسفه نیچه) فراهم آید. اگر در تفکر نیچه (فلسفه نیچه) سنت پیشین تفکر غربی از جنبه ای تعیین کننده فراگرد آمده و کامل شده باشد، در آن صورت رویارویی با نیچه رویارویی با تفکر پیشین غربی است.

تاثیر ابن سینا و غزالی بر عقل گرایی و رمانتیسیزم اروپا

۰ نظر

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت

تاثیر ابن سینا و غزالی بر عقل گرایی و رمانتیسیزم اروپا

 

سکولاریزه کردن حقوق بشر البته به تدریج صورت گرفت. بنیان های فکر مسیحی و کلیسایی نتوانست و نمی تواند از «حقوق ذاتی و طبیعی» به درستی، حراست نموده و حقوق بشر و عدالت را به سبک دینی، تئوریزه کند. آری تفکیک میان «تفکر دینی» و «حقوق بشر» صورت گرفت، اما به چه قیمتی؟ به قیمت سکولاریزه شدن بنیانِ حقوق. و نتیجه؟ متلاشی شدن «فلسفه حقوق»! و بنابراین، فلسفه سیاست و اقتصاد نیز!!

فلسفه غرب واکنش سنت گرایان در برابر انقلاب فرانسه

۱ نظر

فلسفه غرب

واکنش سنت گرایان در برابر انقلاب فرانسه

 

با این حال طبیعتا به همین نسبت کسان دیگری بودند که انقلاب به نظر آنها به منزله رویداد مصیبت باری بود که تهدیدی برای مبانی جامعه بود: فردگراییِ هرج و مرج طلبانه را جانشین ثبات اجتماعی ساخت، ویرانگرِ لاقید سنت های فرانسه بود و بنیاد دینی اخلاق، آموزش و همبستگی اجتماعی را طرد کرد.

غرب شناسی بررسی ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 4 بررسی ادوار هشت گانه ماهیت در غرب

۱ نظر

غرب شناسی

بررسی ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 4

بررسی ادوار هشت گانه ماهیت در غرب

 

ماهیت غرب به هشت دوره ی عمده تقسیم می شود مرحله ی اول آن مثل همه ی ملت های دیگر دوران شمن گرایی است که بعدا اشاره می کنیم. شمن گرایی  دورانی است که جادو و خرافه بر انسان حاکم است. گام دوم در سیر ماهیت غرب شناخت ابعاد میتولوژیستیکی یا اسطوره گرایانه غرب است،غرب در یک مقطعی با اسطوره ها عجین می شود و این بعد امروز بر پیکره ی غرب حکومت می کند شما اگر امروز از هرکول و و چهره های این طوری نام می برید این ها همان میراث دوران سه هزار ساله ی غرب در ابعاد اسطوره گرایانه ی است لذا ما مجبوریم برای غرب شناسی اسطوره ها را بشناسیم و تبیین کنیم...

غرب شناسی: تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب 1

۰ نظر

غرب شناسی

تهاجم فرهنگ رسانه ای غرب 1

 

تهاجم فرهنگی حادثه بزرگی در تاریخ معاصر است و به این جهت به آسانی نمی توان آن را درک کرد. منتها ما معمولا به این دشواری و قصور فهم آگاه نیستیم و چه بسا کسانی خیال کنند که با ترتیب مجالس سخنرانی و نوشتن چند کتاب و رساله و مقاله خطابی و جدلی و استدلالی مشکل را حل می کنند. مصیبت وقتی است که جاهلان بخواهند گره کار را از طریق خشم و هیاهو و بدزبانی و ضرب و شتم بگشایند. پس آیا باید به تهاجم فرهنگی تسلیم شد و هیچ مقاومتی در برابر آن نکرد؟

 

تا ندانیم که تهاجم از کجا آغاز شده و چه هدفی دارد و سلاحش چیست، چگونه می توانیم در برابر آن بایستیم؟ من نگفتم که تهاجم فرهنگی مهم نیست، بلکه سخن این بود که چون این تهاجم جز در موارد خاص دانسته نیست، نسخه علاج قطعی برای آن نمی توان نوشت. با وجود این، نباید پنداشت که غرب در این تهاجم پیروز می شود، این تهاجم در حقیقت آغاز شکست غرب پس از غلبه دویست ساله سودای پیروزی قطعی بر همه چیز و همه جاست.

غرب شناسی: غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 3 مراحل مختلف غرب شناسی-ماهیت غرب

۰ نظر

غرب شناسی

بررسی ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 3

مراحل مختلف غرب شناسی-اولین مرحله «ماهیت»

 

به موازات آن هر چه شما به سمت پیکره ی غرب کره ی زمین حرکت کنید با بعد عقل گرای بشر مواجه می شوید بشر در 3000 سال گذشته در این منطقه کاما تعلق می کرده از اولین انسان هایی که آن جا نوشتن را آغاز کردند همه چیز را بر معادلات عقلی خودشان آورده اند لذا در پیکره ی غرب همه چیز عینی و ملموس قابل لمس و درک و فهم است.

در نتیجه میراث بشری شامل سه بخش است در خاورمیانه و آن چه که از کلام وحی به زمین نازل شده است آن چه که از شرق و روح گرایی بوده و آن چه که در غرب زمین اتفاق افتاده و تعقل کرده و به صورت عینی تولید کرده است. لذا هر گاه ما صحبت از غرب شناسی می کنیم بخش عقلانی را تبیین می کنیم . پس اولین شکل غرب شناسی شکل ماهیتی غرب است . چیستی غرب در تفکرش نهفته است.

غرب شناسی: ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 2: مطالعات غرب شناسی

۰ نظر

غرب شناسی عمومی

بررسی ادوار ماهیت غرب و سیر تاریخ فرهنگی تمدن 2

تقسیم بندی چهارگانه در مطالعات غرب شناسی

 

مطالعات غرب شناسی به طور عمده به چهار بخش تقسیم می شود. مطالعات غرب شناسی تاریخی که سیکل و سیر تاریخی را مورد مطالعه قرار می دهد و مطالعات فلسفی که تاریخ فکری غرب را بررسی می کند. معروف است که شرق پیامبران و انبیا را دارد و غرب فلاسفه را، در واقع دین غربی ها دین تعقل است که این هم یک زاویه در غرب شناسی است چاره ای هم نیست یعنی کسی نمی تواند مطالعات غرب شناسی را صورت بدهد مگر این که مکاتب عمده ی فلسفه ی غرب را بشناسند.

 

 زاویه ی سوم در غرب شناسی جامع شناختی است. در مبحث جامع شناختی غرب به 4 دوره عمده یعنی دوران «سنت» و «دوران مدرنیته و مدرنیزاسیون» و «دوران پست مدرنیته» را مورد سنجش قرار می دهیم. در آخر هم شرایط فعلی غرب یعنی آغاز عصر «ترنس مدرنی» را حتما باید مورد توجه قرار دهیم. زاویه ی چهارم که زاویه اختصاصی ما است زاویه ی دید علوم استراتژیک به غرب شناسی است.

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان