سرباز عقل

مطالبی درباره فلسفه و جامعه شناسی | غرب شناسی | شرق شناسی | اسلام و ایران | رسانه و تکنولوژی | سیر مطالعاتی

دوره رنسانس | دولت های مدرن سکولار اومانیست دوره رنسانس در ایتالیا

۰ نظر

 

دوره رنسانس | دولت های مدرن سکولار اومانیست دوره رنسانس در ایتالیا: در رژیم های سیاسی شهرهای ایتالیا (دوره رنسانس) (چه آنها که به صورت جمهوری اداره می شد و چه آنها که مبتنی بر حکومت های تیرانی و یا سلطنت های پادشاهی بودند) شاهد ظهور نفسانیت مداری و قدرت طلبی مدرن و نیز نخستین ظهورات سیاست سکولار – اومانیستی (سیاست سکولار اومانیستی ویژه دوره رنسانس) هستیم. در ایتالیای دوره رنسانس فرهنگ غالب، فرهنگ سکولاریستی و اومانیستی است که به صورتی کامل بر سیاست آن (دوره رنسانس) سایه می افکند و از اینجا به بعد است که سیاست غرب مدرن با تکیه بر فرهنگ سکولار اومانیستی دوره رنسانس شکل می گیرد.

دوره رنسانس | ایتالیا در دوره رنسانس تحت تاثیر فرهنگ سکولار و اومانیست غرب مدرن

۰ نظر

 

دوره رنسانس | ایتالیا در دوره رنسانس تحت تاثیر فرهنگ سکولار و اومانیست غرب مدرن: تاریخ غرب مدرن (به خصوص دوره رنسانس) در سال ها و دهه های 1300 میلادی در شهرهای ایتالیایی رم و فلورانس و ونیز و جنووا است که برای نخستین بار ظاهر می گردد. در سال های آغازین قرن چهاردهم بازرگانان ایتالیایی بر تجارت از لندن به قسطنطنیه مسلط می شوند. از دل همین حرکت بازرگانان ایتالیایی در آغاز عالم غرب مدرن (دوره رنسانس) است که «سرمایه داری تجاری سکولار- اومانیستی» ویژه دوره رنسانس پدیدار می گردد.

جریان شناسی سیاسی فرهنگی ایران. جریان های انحرافی مدعی مهدویت

۰ نظر

جریان شناسی سیاسی فرهنگی ایران

جریان های شبه مذهبی: جریان های انحرافی مدعی مهدویت

 

در ادوار مختلف، مدعیان دروغین فراوانی ظهور یافته اند که از مقام نیابت خاصه، تا مهدویت و از آن هم فراتر، تا مقام نبوت و الوهیت را برای خود قائل شده اند و هر کدام به اندازه دایره ی تبلیغ خود، مریدانی را به گرد خود جمع کرده اند. خطر قرار گرفتن در دام مدعیان دروغین جریان های انحرافی و مروجین تفکرهای انحرافی همواره در مورد اقشار مختلف جامعه متصور بوده و دور از ذهن نیست. در ادامه مقاله به موارد زیر در حوزه جریان های انحرافی، عرفان های نوظهور و فرقه های کاذب پرداخته خواهد شد:

 

ویژگی ها و شاخصه های جریان های انحرافی و عرفان های نوظهور

اهداف جریان های انحرافی و فرقه های دروغین

روش های جریان های انحرافی و عرفان های نوظهور

وجه مشترک مدعیان دروغین جریان های انحرافی و فرقه های نوظهور

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت: قرارداد انسانی یا پروتکل غریزی؟!

۰ نظر

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت

قرارداد انسانی یا پروتکل غریزی؟!

 

نخست آنکه این دعاوی که بشر از ابتدا، توجهی به مسأله حق و قانون ندشت، و هزاران سال طول کشیده تا به تجربه، ضرورت «قانون» را بفهمد کجا اثبات شده است؟ قانون حیوانات آن است که مدتی به یکدیگر لگد می زنند تا به تدریج هر یک، حریم خود را بشناسند!! یکی می فهمد که آخور آن طرفی، متعلق به آن یکی و آخور دیگر، متعلق به این یکی است و از ترس لگد مقابل، به حریم یکدیگر تجاوز نمی کنند.

 

اما به نظر می رسد که بشر، کمی پیچیده تر از گورخرها به ضرورتِ «قانون و حقوق» رسیده است و هزاران سال طول نکشیده تا از باب اضطرار، به این ضرورت رسیده باشد. تفاوت پروتکل های ما، با مناسبات غریزی حیوانات، صرفا در این نیست که در این جا، پای «لفظ و کلمه» در میان می آید و در آنجا صرفا با لگد، پروتکل ها امضا می شود! چهار گورخر را در یک قفس بیاندازید، مدتی به یکدیگر لگد می زنند و به تدریج هر یک، حریم خود را می شناسند!!!

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت: «سکولاریسم»؛ جعل اضطراریِ «حدود و حقوق»!

۱ نظر

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت

«سکولاریسم»؛ جعل اضطراریِ «حدود و حقوق»!

 

با این حساب، هزاران سال طول کشیده تا بشر این نکته بدیهی را فهمیده و با تجربه های خونین تاریخی، شیرفهم شده است که اگر خود چاچوب هایی تعیین نکند که درون آنها، فاعل مختار و بیرون آنها، محدود باشیم کار پیش نمی رود و باید تصمیم بگیریم که اگر از خط قرمزها گذشتیم، قدرتی که نماینده جامعه است ما را گوشمالی دهد تا به چارچوب لانه خود باز گردیم! و مثلا به این ترتیب بوده است که «حدود و حقوق» جعل شده اند!!!

پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت یهودی و صهیونیستی

۰ نظر

پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت صهیونیستی

 پروتستانتیزم، روشنگری و نهانگرائی (میستی سیزم) عبرانی

 

پروتستانتیزم و روشنگری مفاهیمی هستند که بی‌گمان با آنها به حد کافی آشنایی داریم و بر تأثیرات بی‌چون و چرای بر جای مانده از این دو واقعه بزرگ نیز آگاهیم. می‌دانیم که این دو واقعه بزرگ دو مرحله از یک روند بوده و تمامی باورها و اندیشه‌های انسان غربی -یا به عبارت دیگر بخش‌های قابل توجهی از انسان‌های دیگر جوامع- را در ارتباط با دنیا، جهان و زندگی از بنیاد تغییر داده و در پی ایجاد یک دنیای غیردینی بوده‌اند. همراه با ایجاد این دنیای غیردینی انسان را نیز از «بندگی و ستایش خالق خود» به مثابه وظیفه فطری و اصلی او باز داشته به ستایش و پرستش خود واداشته است و باز می‌دانیم که این دو واقعه، باور به «گذرا و بی‌ارزش بودن دنیا» را از میان برداشته و به جای آن باور «پاینده، ابدی و بی‌نهایت ارزشمند بودن دنیا» را قرار داده است.

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت: قسمت هفتم: ربط غایی «انسان و خدا»، تنها توجیه «حقوق فطری بشر»

۲ نظر

علوم اجتماعی و رودربایستی با عقلانیت

قسمت هفتم

ربط غایی «انسان و خدا»، تنها توجیه «حقوق فطری بشر»

 

نگاه کلاسیک که معمولا در دانشگاه ها تدریس می شود، بر اساس متون ترجمه ای و بدون نگاه انتقادی، شکل گرفته و «حقّ و حقوق» را به عنوان مبنای تعریف «قدرت مشروع» و بنیاد «علوم سیاسی» به همان سبک سکولار، صورت بندی می کند. از جمله در «علم حقوق»، به گونه ای بحث می شود که گویی بشر، از آنجا که یک حیوان سیاسی و موجودی بالضروره «اجتماعی» است صرفا برای آنکه بتواند به زندگی اجتماعی ادامه دهد مرزبندی های حقوقی را خود، اختراع کرده است. این است آنچه در کتاب های درسی شما تدریس می شود.

ولنگاری فرهنگی

۱ نظر

ولنگاری فرهنگی

 

ولنگاری فرهنگی بدان معناست که مناسبات فرهنگی در این باره، از قاعده و ضابطه ای مشخص پیروی نمی کنند و به حال خود وانهاده و رها هستند. بدیهی است که این وضع ناخوشایند، از یک نقص و ضعف حاکمیتی حکایت می کند، زیرا این مسئولیت بر عهده ناظم سیاسی است و نهادهای فرهنگی رسمی باید بر تولید و عرضه کالاهای فرهنگی مسلط باشند و به ایفای نقش های هدایتی و نظارتی بپردازند تا جهان فرهنگی دچار ولنگاری، اغتشاش و هرج و مرج نشود.

 

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

غرب شناسی: پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت یهودی: پروتستانتیزم، عهد عتیق و لوتر به عنوان راهگشای مسیح (قسمت دوم)

۱ نظر

غرب شناسی

پروتستانتیزم، پیوریتانیسم و مسیحیت یهودی

پروتستانتیزم، عهد عتیق و لوتر به عنوان راهگشای مسیح

 

(قسمت دوم)

مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

پروتستانتیسم، مسیحیت یهودی، مسیحیت صهیونیستی، مارتین لوتر، رنسانس، سکولاریسم

 

پروتستانتیزم حرکتی بود که نظام اروپایی ایجاد شده تحت اقتدار کلیسای کاتولیک را ویران ساخت. همراه با پروتستانتیزم دین از مفهوم حقیقی خود جدا شده، به کاتالیزوری اجتماعی تبدیل شد که اهداف نظام فکری سکولار را تقدیس نمود و بدین‌ترتیب پیشاهنگ حرکتی گردید که حیات دنیوی را به اساسی‌ترین هدف انسان بدل ساخت.

 

 

 مسیحیت یهودی- اسرافیل- غرب- غرب شناسی- آمریکا- اسرائیل- فلسطین- یهودیت و مسیحیت- صهیونیسم- فراماسونری- تورات و انجیل- دشمن شناسی- سرزمین موعود- ملت برگزیده

پیوریتانیسم، مارتین لوتر، پروتستانتیسم، رنسانس، عهد عتیق، تورات، مسیحیت صهیونیستی

 

 

به عنوان یکی از دستاوردهای این فرآیند، اقتدار کاملاً از اتوریته الهی جدا گردید. دین از مسئولیت «ایجاد و تأسیس نظام» خود منفک شده، خود تابعی از نظامی گردید که مستقر شده بود. یکی دیگر از دستاوردهای پروتستانتیزم -که با همه موارد یاد شده مرتبط بود- همان‌گونه که از طرف ماکس وبر در اثر مشهور او مورد یادآوری قرار گرفته و از سوی تمامی علمای علوم اجتماعی پذیرفته شده، اخلاقی مناسب با نظام سرمایه‌داری اروپا بود.

 

باید پرسید آن چیزی که معماران پروتستانتیزم را ضمن جدا نمودن از کلیسای کاتولیک دچار چنین گمراهی بنیادی نمود چه بود؟ چگونه و از چه طریقی به سمت آرمان بهشت زمینی متمایل شده بودند؟ هنگامی که چگونگی پیوستن مارتین لوتر به عنوان مهم‌ترین رهبر و پیشوای پروتستانتیزم به این باور را مورد مطالعه قرار می‎‌دهیم، با تمایلات شدید و فوق‌العاده او به دین عبرانی و منابع این دین روبه‌رو می‌شویم.

 

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

فرقه های نوظهور: اهداف و روش های عرفان های کاذب: راه های مقابله با نفوذ عرفان های نوظهور (قسمت اول)

۰ نظر

فرقه های نوظهور

اهداف و روش های عرفان های کاذب

راه های مقابله با نفوذ عرفان های نوظهور

(قسمت اول)

 

در عرفان های کاذب به جای رسیدن به حقیقت ، انسان راه شیطان و اصحاب شیطان را می پیماید و این آغاز انحراف بزرگتر است. این رویکردها عموما در خصایص رهبران فرقه های انحرافی قابل مشاهده است. در عرفان های سکولار به جای دعوت به خدا، تسلیم بی قید و شرط بودن در برابر رهبر فرقه مطرح می شود که این خود آغاز انحراف بزرگتر است.

 

ریشه های شکل گیری سحر و جادوگری جدید و مدرن به سده های 16 و 17 میلادی بر می گردد که نشان می دهد مدیریت صهیونیستی و کابالایی تاثیری مهم در ترویج جادوگری و سحر تا به حال داشته است. ترویج سحر و جادوگری از راه کارهای جذب افراد است که امروزه توسط رهبران این فرقه ها انجام می گیرد.

 

بقیه متن در «ادامه مطلب»

(کپی برداری از «اسرافیل» فقط با ذکر منبع مجاز است)

«بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ»
«إِنَّ اللَّهَ لا یُغَیِّرُ ما بِقَومٍ حَتّىٰ یُغَیِّروا ما بِأَنفُسِهِم»
خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان است تغییر دهند. (قرآن کریم. سوره مبارکه رعد آیه 11)
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان